ROWEL
Lawn mowers
RW-CJ20TSWD55
รถตัดหญ้าโรเวล สามารถปรับระดับการตัดสูง - ต่ําได้ 12 ระดับ ด้วยคันโยกอันเดียว ด้ามจับสําหรับเข็นสามารถพับเก็บได้ ทําให้ไม่เปลืองเนื้อที่
ในการเก็บรักษา ล้อทั้ง 4 เป็นชนิดใช้ตลับลูกปืนทําให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงเย็นมาก

Lawn mowers

Contact us :