LASER LEVEL
RW - GL Series

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ 5 เส้น

- ประเภทแสงสีเขียว

- ระบบเตือนเมื่อระดับของเลเซอร์ไม่ได้ทำแนว 180 องศาโดยเลเซอร์จะกระพริบและมีเสียงเตือนจากเครื่อง

- ระบบลูกดิ่งแม่เหล็ก ปรับศูนย์ด้วยตัวเองภายใน 3-5 วินาที

- เครื่องมีฟังก์ชั่น OUTDOOR สำหรับใช้ร่วมกับตัวรับแสงเลเซอร์ ในที่แจ้งโดยสามารถเพิ่มระยะการทำงานได้ถึง 30 เมตร (อุปกรณ์เสริม)

- สามารถหมุนรอบทิศ 360 องศาและสามารถปรับหมุนแบบละเอียดโดยหมุนปรับองศาที่ฐานเครื่องให้ความแม่นยำยิ่งขึ้น

- สามารถกดเปลี่ยนแสงเลเซอร์ ระหว่างเส้นแนวนอนหรือทั้งสองเส้นและเส้นตั้งสามารถสาดผ่านบนพดานได้

- มีเลเซอร์ที่เส้นแนวตั้งด้านหน้า 1 จุด และ ในเส้นแนวราบด้านหน้าอีก1จุด

- ออกแบบโครงสร้าง 2 ขั้น

  • ขั้นที่ 1 มีเสื้อพลาสติกสำหรับอุปกรณ์ภายในเครื่อง
  • ขั้นที่ 2 ครอบด้วยเสื้อพลาสติก ABS ภายนอกอีกชั้น

สามารถป้องกันอุปกรณ์ภายในจาก ฝุ่นละอองและยังกันกระแทกได้ดียิ่งขึ้น


- มีระบบ manual

-ระดับเลเซอร์ : Class II

LASER LEVEL

Contact us :